Technologische innovatie

In Amsterdam wordt ’s werelds grootste iBeacon-proeftuin gebouwd

Rob Blaauboer Writer

iBeacons
Wat is een iBeacon?  Een iBeacon is een apparaat dat via bluetooth low energy (BLE) een radiosignaal verstuurt dat kan worden opgevangen door smartphones, wearables en andere apparaten die BLE kunnen ontvangen. Met iBeacons kan de locatie van bezoekers heel precies worden bepaald en kan een app specifieke, locatiegebonden informatie sturen. De informatie hangt af van de app, bijvoorbeeld een coupon die korting geeft bij een bar of restaurant of een video die laat zien hoe het op die plek er vroeger uit zag.

Een iBeacon is in veel gevallen gefixeerd op één vast plek, waardoor de locatie van apparaten die ermee worden verbonden met grote nauwkeurigheid kan worden bepaald. Als de signalen van meerdere iBeacons elkaar overlappen, kan die nauwkeurigheid zelf nog worden verbeterd.

iBeacon met batterij en USB oplaadkabel
iBeacon met batterij en USB oplaadkabel

Omdat iBeacons zo klein zijn kan je ze makkelijk over het hoofd zien. Dat maakt het ook minder waarschijnlijk dat ze vernield worden. In musea, waar iBeacons ook steeds meer gebruikt gaan worden, is het zelfs de bedoeling dat ze volledig onzichtbaar zijn, zodat ze de bezoekers niet afleiden.

iBeacon Mile

In het verleden was de reikwijdte van een iBeacon zo’n 50 meter (in een cirkel). Voor de iBeacon Mile in Amsterdam (die 3400 meter lang is) zou je dus 3400 / 50 = 64 iBeacons nodig hebben. Nieuwere beacons hebben echter een groter bereik (80-120 meter), zodat er minder beacons nodig zijn.

In het geval van de iBeacon Mile wordt een combinatie van tussen de 40 – 60 iBeacons en 20 LoRaWan ‘Smart’ Beacons geplaatst. Deze laatste hebben als voordeel dat ze niet alleen zenden, maar ook kunnen ontvangen, waardoor echte communicatietoepassingen mogelijk zijn. LoRa is een standaard protocol, geschikt voor het verzenden van kleine hoeveelheden data over grotere afstanden en wordt gezien als de toekomst van bidirectionele IoT communicatie.

LoRaWAN beacon voor bidirectionele communicatie
LoRaWAN beacon voor bidirectionele communicatie

Wat is het doel?
Voor veel bedrijven – zowel in softwareontwikkeling als in de creatieve sector – is het moeilijk om smartcity apps en toepassingen te ontwikkelen, omdat er een goede testomgeving ontbreekt. Je hebt al gauw toestemming nodig van allerlei partijen (gemeente, bedrijven etc.) om een realistische testomgeving op te zetten. Ga maar na, je moet de beacons installeren, bij voorkeur in de publieke ruimte waarvoor je toestemming nodig hebt, enzovoort.

De iBeacon Mile is nadrukkelijk bedoeld als ‘living lab’, waar alle geïnteresseerde partijen (burgers, bedrijven en hogescholen/universiteiten) toepassingen voor kunnen ontwikkelen. Kortingscoupons en andere location based services liggen natuurlijk voor de hand maar het consortium hoopt ook op andere innovatieve concepten. Onder andere het Instituut Beeld en Geluid (ons nationale audiovisuele archief) zal komend jaar op het Marineterrein location based content aanbieden aan bezoekers. Alle ontwikkelaars kunnen gebruik maken van de iBeacons om op basis daarvan nieuwe apps en concepten te ontwikkelen.

Iedereen kan dan over de iBeacon Mile lopen en deze nieuwe apps proberen. Zo kunnen ze ervaren wat het project iBeacon Living Lab en de gemeente Amsterdam hebben bereikt, in samenwerking met tal van andere deelnemers.

2015-06-30 11.52.55

Abri’s en billboards
De iBeacon Mile wordt opgezet door een consortium van in totaal 20 partijen, geleid door de Gemeente Amsterdam en iBeacon maker Glimworm. Daarnaast investeren alle partijen in het project, in de vorm van geld of met producten en diensten. Zo zijn onder andere KPN (LoraWan infrastructuur), Glimworm (Beacons), Hogeschool van Amsterdam, Intel, Yenlo (WSO2), Waag en JC Deceaux partners in het project. De laatste naam is misschien niet zo bekend, maar zij beheren abri’s, billboards etc. In de abri’s bij de bus- en tramhaltes worden iBeacons geplaatst, waardoor bijvoorbeeld adverteerders per abri hun boodschap kunnen targeten.

In principe staat het consortium open voor iedereen die een zinnige bijdrage kan leveren, van plekken waar een iBeacon kan worden opgehangen tot de communicatie over het project.

Smart City
Amsterdam heeft al jaren de wens om zich te ontwikkelen tot een echte smart city en zet daar ook op in. Deze stad heeft zelfs een eigen Chief Technology Officer (Ger Baron) en een druk innovatieprogramma op verschillende gebieden. Dat is namelijk ook een van de uitdagingen voor een smart city: het kan van alles betekenen, afhankelijk van wie je het vraagt. Voor de ene partij is een smart city voorzien van een smart grid, een andere partij vindt dat de burger moet participeren in een smartcity door zelf metingen te doen van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Ook de iBeacons zijn onderdeel van het smart city concept en bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van location based services en nieuwe businessmodellen.

Planning
De tijdslijnen zijn relatief kort. Omdat het voorzitterschap van Amsterdam al in januari 2016 begint, moet op dat moment alles al af zijn. Dat houdt in dat deze zomer het projectteam moet worden gevormd en er een begin moet zijn gemaakt met het opzetten van de infrastructuur.

Op 23 juli jl. is het project iBeacon Mile officieel geopend. Tijdens de opening kregen geïnteresseerden achtergronden bij het project en inzicht in de apps die er tot nu toe ontwikkeld zijn (o.a. BarDoggy, de app van Beeld en Geluid en een SAIL 2015 app van inBeacon).

Van 19-23 augustus vindt SAIL Amsterdam plaats, het vijfjaarlijkse nautische evenement met de ‘tall ships’. Tijdens SAIL worden 2,5 miljoen bezoekers verwacht. Ook voor SAIL zullen er specifieke apps komen (zoals die van inBeacon) en waarschijnlijk een van Beeld en Geluid die historische beelden kan laten zien uit de Amsterdamse haven.

Maar dit is nog maar het begin. De planning is om eind 2015 te starten met de installatie van meer dan 2700 iBeacons bij bus- en tramhaltes en billboards in Amsterdam en op Schiphol. Ook worden bij z.g. innovatie hubs zoals Universiteiten, Incubators en co-working spaces beacons geinstalleerd. Zo wordt geprobeerd het grootste iBeacon netwerk te ontwikkelen en daarmee ook het grootste Internet of Things (IoT) Living Lab. Het doel is om twintig apps beschikbaar te hebben tegen het eind van het jaar.

Dit artikel delen

Gerelateerde onderwerpen

Technologische innovatie

Lees dit hierna